Όροι Χρήσης

Οροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το www.slipperland.gr είναι το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» και «Δικτυακός τόπος», έκθεσης και διάθεση υποδημάτων προς παντός ενδιαφερόμενο και αποτελεί ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης «ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SLIPPERLAND» και εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Ελλάδα (110116947 / ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 139180627000), εφεξής Slipperland.gr ή εταιρεία.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς προιόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης σας στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων. Πριν εισέλθετε στο Slipperland.gr σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας σε αυτό, όπως ενδεικτικά, η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter ή η αγορά προϊόντων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Το Slipperland.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ακόμα και μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων του νόμου. Το Slipperland.grθεωρεί καθήκον του αλλά και ηθική υποχρέωση, να σας ενημερώσει για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας μας. Διευκρινίζεται επίσης, ότι σε τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης κάθε παραγγελία που τοποθετήθηκε πριν την τροποποίηση, υπάγεται στους προηγούμενους Όρους Χρήσης, τους οποίους ο πελάτης έχει ήδη αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του Slipperland.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. 

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΑΠΟΘΕΜΑ 

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα. Πλην εξαιρετικού απροόπτου, η ιστοσελίδα ενημερώνεται άμεσα για το υπόλοιπο των διαθέσιμων προϊόντων. Όμως σε περίπτωση πραγματοποίησης αγοράς που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, ή προϊόντος το οποίο μόλις εξαντλήθηκε, τo SLIPPERLAND.GR δεσμεύεται να ειδοποιήσει ΑΜΕΣΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η τηλεφωνικώς τον πελάτη που παρήγγειλε μη διαθέσιμο προϊόν.

 

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι τιμές στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν αναγράφονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Tο SLIPPERLAND.GR επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όποια πληροφορία εισάγετε εδώ είναι απόρρητη και δε θα χρησιμοποιηθεί με τρόπους τους οποίους δεν έχετε εγκρίνει. Αν έχετε απορίες, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε, ή να μας στείλετε email για να σας απαντήσουμε σε κάθε απορία σας.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του SLIPPERLAND.GR, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο SLIPPERLAND.GR ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όποια πληροφορία εισάγεται είναι απόρρητη και δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το SLIPPERLAND.GR έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και τη πλήρη αναφορά των χαρακτηριστικών του εκάστοτε προϊόντος. Παρ’ολα αυτά, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά) και ειδικότερα απεικόνισης των προϊόντων. Σαφώς και η ταυτοποίηση του προϊόντος παρατηρώντας το απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν έχει καμια σχέση σε αξιοπιστία με την επιτόπια εξέταση του προϊόντος, όμως, δώσαμε το καλύτερό μας εαυτό ώστε, ειδικότερα, ο χρωματισμός να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Επειδή όμως η τεχνολογία είναι πολλές φορές απρόβλεπτη και τα λάθη είναι ανθρώπινα, σας ενημερώνουμε πως το SLIPPERLAND.GR, δε φέρει καμία ευθύνη για την πιθανή παραποίηση του χρώματος που πιθανόν να εντοπίσετε όταν θα παραλάβετε το προιόν στα χέρια σας, σε σχέση με το προϊόν που είδατε όταν παραγγείλατε απο την ηλεκτρονική σας συσκευή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Έχετε στην διάθεσή σας 14 ημερολογιακές ημέρες, το ελάχιστο που ορίζει ο νόμος για να υπαναχωρήσετε για κάποια αγορά που πραγματοποιήσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν έχετε καμία απολύτως υποχρέωση, ούτε να μας εξηγήσετε τον λόγο, ούτε να παρέχετε την οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα της υπαναχώρησης, ασκείται στην περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και θέλετε να λάβετε επιστροφή χρημάτων. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Οι 14 μέρες που σας δίνουν τη δυνατότητα να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, αρχίζουν να μετρούν από την στιγμή που ο παραλήπτης που μας υποδείξατε κατά την παραγγελία σας, παρέλαβε το δέμα στα χέρια του. Το δικαίωμα υπαναχώρησης σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε το προϊόν όπως θα το κάνατε σε ένα κατάστημα, και όχι να το χρησιμοποιήσετε ελεύθερα για 14 ημέρες.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως (14 ημερών), να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή σας (πχ χειρόγραφη επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου info@slipperland.gr ή στην διεύθυνση:

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ
ΚΑΡΤΕΡΟΥ 5
71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι αυστηρές και οφείλει ο αιτών επιστροφή χρημάτων να τις σεβαστεί.

Το προϊόν πρέπει να είναι στην ίδια άρτια κατάσταση που απεστάλη και παρελήφθη. Χωρίς φθορές στην συσκευασία (το κουτί του, αν είναι μέσα σε κουτί) και το προϊόν να είναι αφόρετο και καθαρό, γι’ αυτό συνιστάται η δοκιμή του σε έδαφος καθαρό ή πάνω σε χαλί.

Εφόσον οι προϋποθέσεις πληρούνται, τα χρήματα επιστρέφουν στον δικαιούχο με τον ίδιο τρόπο που έκανε την πληρωμή των προϊόντων. Αν πχ, πλήρωσε με κάρτα, θα επιστραφούν τα χρήματα στον λογαριασμό που αντλήθηκαν κατά την πληρωμή της κάρτας.

Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία μας. Πχ, τα έξοδα αποστολής στην εταιρεία μας είναι 1 ευρώ και τα έξοδα αντικαταβολής 3. Αν κάποιος πελάτης επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή, δηλαδή 1+3=4, τότε θα επιστραφεί μόνο το 1 ευρώ του κόστους αποστολής. Στην περίπτωση της Τραπεζικής Κατάθεσης ή της πληρωμής με Κάρτα, που είναι 1 ευρώ τα μεταφορικά, επιστρέφονται.

Ο πελάτης, επιβαρύνεται το κόστος αποστολής της επιστροφής των προϊόντων προς την εταιρεία μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Για να πραγματοποιήσετε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα πρέπει να συμπληρώσετε με πλήρη ακρίβεια τα στοιχεία που απαιτούνται στην φόρμα εγγραφής μέλους. Πλήρης ακρίβεια, χρειάζεται επίσης και στην περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε τις αγορές σας χωρίς να κάνετε εγγραφή μέλους, επιλέγοντας την μορφή «Επισκέπτης».

Στις υποχρεώσεις του πελάτη, είναι όπως μας υποδείξει μια διεύθυνση, είτε κατοικίας, είτε εργασίας, ώστε να σταλούν τα προϊόντα του και να παραλάβει σε εργάσιμη μέρα και ώρα της εβδομάδας. Ο πελάτης οφείλει να είναι προσεκτικός την στιγμή της καταχώρησης της διεύθυνσης, καθώς το οποιοδήποτε σφάλμα, μπορεί να επιφέρει σημαντική καθυστέρηση, είτε και αδυναμία ολοκλήρωσης, στην παράδοση του προϊόντος, κάτι που βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη και μόνο.

Ο πελάτης είναι ο κύριος υπεύθυνος για την αποκλειστική χρήση του προϊόντος που αγόρασε ή για το όνομα του οποίου γίνεται η παράδοση των προϊόντων και απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση αυτών.

Ο πελάτης πρέπει να λάβει υπόψιν του και τελικώς να αναγνωρίσει ότι ενδέχεται να υπάρχει μικρή απόκλιση των χρωμάτων σε ένα προϊόν μεταξύ της φωτογραφίας που βλέπει στον διαδικτυακό τόπο www.slipperland.grκαι το προϊόντος που θα παραλάβει τελικά στα χέρια του. Οι πραγματική απόδοση των χρωμάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την απόδοση της συσκευής που χρησιμοποιεί το μέλος, ακόμα και από την ίριδα των ματιών του ίδιου του θεατή.

Oπελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση των προϊόντων εφόσον αυτά βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, δηλαδή καθαρά και αχρησιμοποίητα, εντός 14 ημερών. Η αντικατάσταση μπορεί να αφορά σε νούμερο ή είδος.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, επικοινωνώντας είτε με μειλ στο info@slipperland.grή τηλεφωνικώς στο 2811116911.

Ο πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα στην υπαναχώρηση, όπως αναφέρεται πιο πάνω λεπτομερώς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Είναι δεδομένο πως στόχος της εταιρείας μας, είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους του πελάτες μας , είτε τους εν δυνάμει πελάτες μας.
Γι’ αυτό και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα να ακούσουμε το οποιοδήποτε παράπονο έχετε να μας εκφράσετε και κατόπιν τούτου, θα ακολουθήσουμε τις προβλεπόμενες ενέργειες. Για την επικοινωνία παραπόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας ή μέσω e-mailστο info@slipperland.gr, είτε τηλεφωνικώς, στο 2811116911.

Κάθε παράπονο είναι ξεχωριστό και διερευνάται σε βάθος από την διοίκηση της εταιρείας ενώ αντιμετωπίζονται με την δέουσα ευαισθησία.

Το Slipperland.gr δεσμεύεται στην δίκαιη αντιμετώπιση του παραπόνου αλλά και των εμπλεκόμενων, καθώς και στην ταχύτερη δυνατή επίλυσή του.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Τα προϊόντα που παραγγείλατε, πριν σας σταλούν ελέγχονται εξονυχιστικά για τυχόν ελαττώματα. Εννοείται πως αν εντοπιστεί κάποιον προϊόν με ελάττωμα μέσα στην συσκευασία του, δεν αποστέλλεται και ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά και, είτε αλλάζει την παραγγελία του, είτε του επιστρέφονται τα χρήματα.

Στην απευκταία περίπτωση που παραλάβετε κάποιο προϊόν που κρίνεται ελαττωματικό, ακόμα και μετά απο σύντομη χρήση είναι δεδομένο πως το Slipperland.gr αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, είτε αποστέλλεται καινούργιο προϊόν, είτε επιστρέφονται τα χρήματα.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης ΔΕΝ επιβαρύνεται απολύτως κανένα έξοδο αποστολής, είτε από, είτε προς αυτόν.

Μοιράσου τη σελίδα