×

Επισκόπηση ιδιωτικότητας

Αυτό ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται με την μορφή cookie στον περιηγητή σας και εξυπηρετεί σκοπούς, όπως την αναγνώριση του ηλεκτρονικού σας ίχνους κάθε φορά που επιστρέφετε στην σελίδα μας και βοηθάει την ομάδα μας στην αναγνώριση των προτιμήσεων και των αναγκών σας.

You can adjust all of your cookie settings by navigating the tabs on the left hand side.

Cookie Name Αποδοχή

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων. Στοχεύει να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ μια ενιαία και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκει να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών για την προστασία των δεδομένων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ο Κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. στις 25 Μαΐου 2018.

Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεως, να ζητήσετε την μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα στην διόρθωση των δεδομένων
Εξασφαλίζει την δυνατότητα της διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας.

Δικαίωμα στην ανωνυμία
Αντικαταστήστε τα στοιχεία σας με ψευδή στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύεται η ταυτότητά σας.

Δικαίωμα στην αφαίρεση των δεδομένων μου
Διαγράψτε τον λογαριασμό σας

Cookie law
At the moment there is in place the EU Cookie Law. It applies to all member states of the European Union and websites outside of the EU have to comply if they target people within the member states.